Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest EkoCiepłoTech, z siedzibą w Ul. Cicha 15, 05-205 Wola Rasztowska, NIP 125-176-13-23 oraz REGON 527462818.
 2. Sklep z pompami ciepła przetwarza dane osobowe swoich klientów wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe klientów zbierane są podczas składania zamówienia oraz w czasie korzystania ze strony internetowej Sklepu. W przypadku rejestracji na stronie internetowej Sklepu, klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Sklep to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy.
 5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz do zachowania ich poufności.
 6. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania i usuwania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe klientów przechowywane są w bazie danych Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami poufności.
 8. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz w celach marketingowych. Klienci mają prawo do wyłączenia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 9. Sklep nie udostępnia danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez wyraźnej zgody klienta, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Sklep stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
 11. Niniejsza polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej Sklepu oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 roku.